མ་ཤོག།
Jump to navigation Jump to search
རྒྱལ་ཡོངས་ ལས་རྟགས།
རྒྱལ་དར།

རྫོང་ཁའི་ཝི་ཀི་རིག་མཛོད་ལུ་བྱོན་པ་ལེགས་སོ།

མི་རྣམས་ཀུན་གྱིས་རྩོམ་བྲིས་གནང་བཏུབ་པའི་ རིག་མཛོད་ཆེན་པོ།

猛地顶了进去欲视频猛地顶了进去欲视频,漫少画女乌翼全彩邪琉璃漫少画女乌翼全彩邪琉璃,美女无底洞漫画美女无底洞漫画

Sciences de la terre.svg
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ།

འབྲུག་ཡུལ་ - སྐུ་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་པ། - འབྲུག་ - ཐིམ་ཕུ་ - རྫོང་ཁ་  དངུལ་ཀྲམ་ - རྒྱལ་པོ་འཇིགས་མེད་ཁེ་གསར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་པྱུག་ - འབྲུག་ཙན་དན་ - ཕུན་ཚོགས་གླིང་ - སྤུ་ན་ཁ་ - བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ - གསར་སྤང་ - སྤ་རོ་ - བཀྲིས་སྒང་ - དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ - ཏ་ག་རྫོང་ - ཀྲོང་གསར་ - རྟ་མགོ -

Bhutan districts dzongkha.png
རྫོང་ཁག

ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག · བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག · མགར་ས་རྫོང་ཁག · ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ · ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག · དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག · པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག · སྤ་རོ་རྫོང་ཁག · སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག · བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག · དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག · མོང་སྒར་རྫོང་ཁག · རྩི་རང་རྫོང་ཁག · གཞལ་ལམ་སྒང་རྫོང་ཁག · གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག · གསར་སྤང་རྫོང་ཁག · བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག · བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག · ཧཱ་རྫོང་ཁག · ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག ·

Nuvola apps bookcase.png
སྐད་ཡིག

ཨིང་ལིཤ - བོད་སྐད།་ - ཨུ་རུ་སུའི་སྐད།་ - རྒྱ་སྐད - ཧྥུ་རན་སིའི་སྐད་ -ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་སྐད་ -གསེར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད -

Dharma Wheel.svg
ཆོས

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ། · བཀའ་བརྒྱུད་པ། ·་ འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པ། · སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་བ། · ས་སྐྱ་པ ·

མུ་སྟེགས་པ་ཆོས་ལུགས · ཧིན་རྡུ་ཆོས་ལུགས། ·  · རྒྱལ་བ་པ། · ཁྱབ་འཇུག་པ་ཆོས་ལུགས  · དབང་ཕྱུག་ ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས - ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས · ཆད་ལྟའི་རིང་ལུགས ·

Trashigang Dzong-rear-2008-01-02.jpg
འབྲུག་གི་རྫོང་གཞི

དར་དཀར་བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་།  འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་།  ཧཱ་ དབང་ཕྱུག་ལྷོ་རྫོང་།  ལྷུན་སྒྲུབ་ རིན་ཆེན་རྩེ་ རྫོང་།  སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་།  སེངྒེ་རྫོང་།  བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་།  བཀྲ་ཤིས་སྒང་རྫོང་།  དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་།  ཞོང་གར་རྫོང་།  རྡོ་གར་རྡོབ་རྗི་རྫོང་།  མགར་ས་ བཀྲ་ཤིས་མཐོང་སྨོན་རྫོང་།  བྱ་དཀར་གཡུལ་རྒྱལ་རྫོང་།  སྤ་རོ་ རིན་སྤུང་རྫོང་།  སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་།  ལྟ་རྫོང་།  བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་།  ཀྲོང་གསར་རྫོང་།  ཞལམ་སྒང་ བདེ་ཆེན་གཡང་རྩེ་རྫོང་། 

Map of Asia.svg
ཨེ་ཤི་ཡ།

འཇར་པན། - རྒྱ་མི། - སོག་པོ། - ཏའི་ཝན། - ཀམ་བོ་ཌི་ཡ། - མེ་མར། - ཐཱའི་ལེནཌ། - ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ། - བྱང་ཀོ་རི་ཡ། - རྒྱ་གར། - ཤྲཱྀ་ལངཀ་ - བལ་ཡུལ། - བངྒ་ལ་དེཤ། - མ་ལེ་ཤི་ཡ། - ཨཕ་ག་ནིསི་ཏཱན། - ཨི་རཱན། - ལེ་བཱ་ནཱོན་ - ཨིཛ་རཱེལ་ - ཀུ་ཝེཊ་ - ཡུ་ནའི་ཊེཊ་ཨ་རབ་ཨེ་མི་རེཊསི་ - ཨུཛ་བེ་ཀིསི་ཏཱན་ - ཏ་ཇག་ཀིསི་ཏཱན་ - བཧ་རེན་ - སའུ་དི་ཨེ་ར་སྦི་ཡ་ -

Nuvola apps display.png
གློག་རིག
Basketball Clipart.svg
རྩེད་རིགས

དྲྭ་རིལ - ཐང་རིལ - རྐང་རིལ - རག་བི - གཡུག་རིལ - འདེད་རིལ -

Kyichu Lhakhang-060701.JPG
འབྲུག་གི་དགོན་སྡེ་དང་ལྷ་ཁང་

སྦོ་ཁ་རྫོང་།  མཆོད་རྟེན་སྐོར་ར།  དགྲ་མེད་རྩེ་ལྷ་ཁང་།  ལྷ་ཁང་དཀར་པོ།  རྟ་ལོག་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་།  ཡོངས་ལ་དཔལ་རི་དགོན་པ།  སྒོམ་ཕུ་སྐོར་ར།  སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་།  རྟ་མགོ་དགོན་པ།  བུ་ལི་ ཁི་ལམ་ ལྷ་ཁང་།  རྡོ་ལུང་ དགོན་པ།  བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་།  སྟག་ཚང་།  མཚམས་བྲག་དགོན་པ།  སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་།  སྐུ་རྗེས་ ལྷ་ཁང་།  ཕ་ཇོ་ལྡིང་ལྷ་ཁང་།  ཁམས་གསུམ་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན། སྐད་རིགས་གཞན

ཝེ་ཀི་རིག་མཛོད་འདི་ སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་ཐོག་གཟིགས་ཚུགས། 猛地顶了进去欲视频猛地顶了进去欲视频,漫少画女乌翼全彩邪琉璃漫少画女乌翼全彩邪琉璃,美女无底洞漫画美女无底洞漫画:

རྫོང་ཁ།ཧིན་ཡིགབལ་ཡུལ་ཡི་གེཡུ་གུར་ཡི་གེསོག་ཡིག   •

"/w/index.php?title=མ་ཤོག།&oldid=28032" ལས་ སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།
The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.